Borrelpakket

Algemene voorwaarden

Borrelpakket.nl is een bestelsite voor borrelpakketten. Het hoofdkantoor bevindt zich aan de Pieter Goedkoopweg 16, 2031 EL Haarlem. Borrelpakket.nl is in het handelsregister geregistreerd onder de naam Borrel Experience. Dit document is van toepassing op de consumentenklanten van Borrelpakket.nl.
Laatst gewijzigd: 10-03-2021
Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@borrelexperience.nl of naar bovenstaand adres.

1. Definitie
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. Borrelpakket.nl hierna te noemen: ‘borrelpakket.nl'.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de borrelpakket.nl.

2. Bestellingen
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.borrelpakket.nl. Bestellingen dienen tenminste 2 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum gedaan te worden. 'Borrelpakket.nl' kan niet garanderen dat bestellingen die korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum worden geplaatst volledig kunnen worden uitgeleverd. De opdrachtgever wordt hierover telefonisch benaderd.

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden
'Borrelpakket.nl' levert het gehele jaar door, behalve op feestdagen & zon- en maandagen. 'Borrelpakket.nl' behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feestdagen.

3.2 Aflevering
PostNL bezorgd de borrelpakketten door heel Nederland.

3.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever borrelpakketten met spoed willen bestellen dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van 'borrelpakket.nl'.

3.4 Bezorgkosten
Borrelpakket.nl berekend op elke online bestelling geen, deze kosten zitten bij de prijs inbegrepen.

4. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website www.borrelpakket.nl zijn inclusief BTW. Er geldt een minimaal bestelbedrag van € 16,95 inclusief btw en verzenden. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling
Via de website van 'borrelpakket.nl' dient u uw bestelling in. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd. Aan dit bericht wordt een factuur toegevoegd welke in nader overleg met en aan de bezorgende instantie moet worden voldaan.

6. Aansprakelijkheid
'Borrelpakket.nl' kan niet aansprakelijk worden gesteld. Borrelpakket.nl werkt samen met 12 lokale ondernemers. Zij zijn de producenten van de producten in het borrelpakket. Wanneer er iemand ziek wordt of overlijd dient u zich te richten op de producent.

Wanneer PostNL een kapot pakket bezorgd, dan zal Borrelpakket.nl zorgdragen voor een correcte afhandeling.

Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van het aflever- en factureer adres. Nadat de opdrachtgever een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum en de totaalkosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

7. Annulering
Voorafgaand aan de afleverdatum kan de opdrachtgever annuleren. Tot 7 dagen voorafgaand aan de uitleverdatum is annuleren kosteloos. Bij annuleringen die bij ons binnen komen tussen 7 en 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum worden 25% annuleringskosten met een minimum van €25,00 in rekening gebracht. Annuleringen korter dan 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum, worden volledig in rekening gebracht. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van 'borrelpakket.nl'. De annulering wordt definitief nadat 'borrelpakket.nl' u hierover schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

7.1 Annuleren met kerst
Tot 12 december kunt u kosteloos annuleren. Na deze datum is dat niet meer mogelijk en geven wij uw geld niet meer retour. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van 'Borrelpakket.nl', info@borrelexperience.nl en uit te leggen waarom er geannuleerd wordt. De annulering wordt definitief nadat 'Borrelpakket.nl' u hierover schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

8. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

9. Uitstraling
Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde hapjes er exact zo uitzien als online getoond.

10. Privacy statement
'Borrelpakket.nl' gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Borrelpakket.nl.nl houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

11. Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

11.1 Behandeling persoonsgegevens
De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. 'Borrelpakket.nl' verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de cateraar waar uw bestelling in behandeling genomen wordt, teneinde de bezorging te faciliteren. Uw e-mailadres wordt overigens uitsluitend door 'borrelpakket.nl' intern gebruikt en wordt doorgegeven aan de cateraar. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.


12. Klachtenafhandeling
Er wordt door 'borrelpakket.nl' op toegezien dat alles conform geleverd wordt volgens hetgeen op de website wordt gepubliceerd. 'Borrelpakket.nl' bemiddelt in geschillen tussen producent/postnl en de opdrachtgever, om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden aan info@borrelexperience.nl. Elke klacht wordt door ons in behandeling genomen.

13. Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Als u een bestelling plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Klanten ontvangen enkele malen per jaar een nieuwsbrief en/of aanbieding van 'borrelpakket.nl'. U blijft mail van ons ontvangen tot een eventuele afmelding. Wilt u zich afmelden, stuur dan een e-mail naar info@borrelexperience.nl. 'Borrelpakket.nl' verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongewenste e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

14. Technisch bewaren van persoonsgegevens
De informatie die bij een bestelling aan ons wordt verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een firewall.

15. Cookies
'Borrelpakket.nl' gebruikt een techniek genaamd "Cookies", om de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat 'Borrelpakket.nl' gebruikt is een nummer, waardoor we u de volgende keer sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt ervoor dat u sneller uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een (gecodeerd) nummer.

16. Intellectueel eigendomsrecht
'Borrelpakket.nl' is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van 'borrelpakket.nl' enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot info@borrelexperience.nl en een aanvraag daartoe indienen.

'Borrelpakket.nl', alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

17. Allergenenwetgeving
Sinds 13 december 2014 is de Allergenenwetgeving van kracht. Borrelpakket.nl functioneert als intermediair tussen eindklant en cateraar. Het op Borrelpakket.nl gepubliceerde assortiment word door iedere individuele cateraar samengesteld en bereid. Het gebruik van basis ingrediënten word in principe voorgeschreven, echter heeft de cateraar de vrijheid om te kiezen voor eigen leverancier/merken. Borrelpakket.nl is niet verantwoordelijk voor de ingrediënten die worden gebruikt voor het eten. Heeft u een allergenenallergie, neem dan contact op met Borrelpakket.nl en wij vragen aan de cateraar welke allergenen er gebruikt worden voor het desbetreffende eten.

SluitenAkkoord